Beskaeftigelseshjem piger

I 1907 opføres et beskæftigelseshjem for 60 piger. Disse piger var ikke tilstrækkeligt dygtige til at modtage teoretisk undervisning, men kunne oplæres i manuelle færdigheder som fx. syning, vævning etc.

Læs dette dokument, som er et referat af samtale i 2017 mellem en beboer og en ansat om tiderne dengang:

Referat af en samtale mellem 91 årig Jane og Trine 71 år den 30. august 2017

Jane fortæller, at hun som 14 årig flyttede ind på afd. Z1 som arbejdsfør pige, hvor hendes arbejde var rengøringsopgaver, såsom at bone gangen, hvor hun lå på knæene.
Jane gjorde også rent hos plejemor frk. Buck, som boede på afdelingen. 
Andre arbejdsopgaver kunne være at pudse messing, såsom dørlåse og lægge tøj sammen, når det kom fra vaskeriet, inden det kom på depotet.
Pigerne var delt op i hold med forskellige arbejdsopgaver. Alle var beskæftiget med et eller andet.
Der var forskellige former for håndarbejde som f.eks. brodering, filtning, knipling og vævning.
Jane boede på værelse med Eva. Værelset var fint med plads til mange ejendele.
Andre sov på sovestuer med op til 8 senge.
I starten gik de på vaskeriet for at få et bad. Senere fik de badefaciliteter i kælderen på afdelingen. Jane husker ikke årstallet.
Jane fortalte, at når de hyggede, var det med kaffe og højtlæsning. Nogle gange dansede og sang de i sanglejen.
Om søndagen fik de søndagstøj på.
De skulle også hjælpe til med at stille stole frem til gudstjeneste i forsamlingshuset.
Nogen blev konfirmeret i forsamlingshuset, inden kirken blev bygget i 1967.
Der var også juleudstilling i forsamlingshuset.
Der var forskellige fester; bl.a. dyrefest i forsamlingshuset, hvor de dansede.
Afdelingen blev på et tidspunkt delt op i to afdelinger, nemlig Z1 og Z5. Årstallet kan vi ikke huske.
Jane blev på et tidspunkt tilbudt at flytte hjem til hendes hjemkommune, men det sagde hun nej tak til.