Kellers Minde

De Kellerske Institutioner i Brejning

Beskæftigelseshjem for piger

Beskaeftigelseshjem piger

I 1907 opføres et beskæftigelseshjem for 60 piger. Disse piger var ikke tilstrækkeligt dygtige til at modtage teoretisk undervisning, men kunne oplæres i manuelle færdigheder som fx. syning, vævning etc.

Læs dette dokument, som er et referat af samtale i 2017 mellem en beboer og en ansat om tiderne dengang.