Kellers Minde

De Kellerske Institutioner i Brejning

Beskæftigelseshjem for piger

Beskaeftigelseshjem piger

I 1907 opføres et beskæftigelseshjem for 60 piger. Disse piger var ikke tilstrækkeligt dygtige til at modtage teoretisk undervisning, men kunne oplæres i manuelle færdigheder som fx. syning, vævning etc.