Kellers Minde

De Kellerske Institutioner i Brejning

Vandtårnet

vandtaarnet 2
Vandtårnet med tilhørende pumpestation var en af de første bygninger i institutionskomplekset. Dette illustrerer ganske godt, at der fra starten var en overordnet plan for hele området.