Kellersminde museet
 

Kellers Minde

Et museum om

Fortid, nutid og fremtid

Til gavn for mennesker med handicap

Til forståelse for alle

 

Formand: 

Jens Eskildsen jens.david.eskildsen@gmail.com
Telefon 61 67 75 85

Web redaktør:
Anne-Dorthe Tuemose
andtu@vejle.dk
Hanne Sørensen
hannesorensen49@.hotmail.dk

Se udsendelsen om Kellers Minde på Unik TV
www.unik-tv.dk

Anbragt i historien
Nyt spændende projekt

Del din historie – og vær med til skabe større viden om livet og vilkårene for anbragte i perioden 1945 -1980
Et socialhistorisk forskningsprojekt skal bevare, dokumentere og formidle historien om børn og voksne, som har været anbragte i perioden 1945-1980.
Projektet handler om børn og voksne, som har boet på bl.a. børnehjem, åndssvageforsorgens institutioner, psykiatriske hospitaler, forsorgshjem og institutioner for blinde, døve og vanføre.
På hjemmesiden www.anbragtihistorien.dkkan tidligere anbragte, ansatte, pårørende og andre berørte nu dele deres erfaringer fra institutionernes lukkede verden. Beretningerne kan være korte eller lange, handle om hverdagslivets små og store oplevelser, om udviklingen i perioden, men også om institutionernes skyggeside i form af f.eks. afstraffelser, indespærring og tvang.
Beretninger kan oploades på hjemmesiden som tekst, lyd eller film. Der er også mulighed for at skrive sin beretning og sende den per post.Øjenvidneberetningerne publiceres løbende på hjemmesiden.
Projektets resultater formidles i en rapport i slutningen af 2014 og vil herefter indgå i undervisningsmateriale til folkeskolen, professionshøjskoler og andre uddannelsesinstitutioner.
Læs mere om projektet i folderen Del din historie og på hjemmesiden www.anbragtihistorien.dk.

 

 

Så er der sat skilte op ved de historiske bygninger. Scan QR koden med din smartphone og hop direkte til hjemmesiden og læs mere om bygningerne mm.

Nye skilte med QR koder, der henviser til denne hjemmeside.

  Fortæl om liv og arbejde i Brejning

Frivillige på Kellers Minde i Vejle Kommune, har længe haft et stort ønske om at indsamle erindringer og gode historier fra tidligere medarbejdere. I første omgang for, at bevare fortællingerne fra Brejning, men også for at skærpe formidlingen af historien på museet.
Samtidig har Svendborg museum fået midler fra Socialministeriet til at indsamle og dokumentere historien om anbragte udenfor hjemmet i perioden 1945 -1980 – herunder anbragte under åndssvageforsorgen. Indsamlingen af øjenvidneberetninger udgør et vigtigt bidrag til dokumentation af historien, og til det formål er der oprettet en hjemmeside; www.anbragtihistorien.dk, hvor tidligere ansatte, anbragte og pårørende kan fortælle om deres oplevelser af hverdag og vilkår. 
På den baggrund ønsker Kellers Minde og Svendborg Museum i fællesskab at indsamle fortællinger fra tidligere medarbejdere fra Brejning. Fortællingerne lægges i første omgang ud på hjemmesiden www.anbragtihistorien.dk, men vil samtidig kunne bruges lokalt af Kellers Minde.
På seminaret om erindringer fra Brejning fortæller vi om baggrunden for indsamlingen af erindringer, og hvordan man kan bruge hjemmesiden www.anbragtihistorien.dk. Vi kommer også med ideer og forslag til, hvordan man kan komme i gang med at fortælle, og så bliver der rig mulighed for at udveksle minder fra et rigt arbejdsliv.   
Kom og vær med. Ved at dele dine erindringer kan du bidrage til et vigtigt kapitel i vores fælles danmarkshistorie og være med til, at skabe en større viden om og forståelse for forholdene på de store centralinstitutioner under åndssvageforsorgen.
OBS: Fortrolighed med internettet er ingen forudsætning for at kunne deltage i seminaret og bidrage med sin historie.

Mange venlige hilsner

Jens Eskildsen, Formand for  bestyrelsen i Kellersminde
Kirsten Bundgaard
Stine Grønbæk Jensen, Videnskabelig medarbejder Svendborg kommune

Velkommen til Kellersminde
mød os på www.facebook.com/kellersminde
Lav din egen hjemmeside med mono.net