i 1903 købtes Katrinehøj, en gård på 100 tdr. land. Stuehuset anvendtes som bolig for reservelægen. I 1935 blev det omdannet til alderdomshjem for 35 mænd.

Siden blev gården frem til 2011 anvendt som administrationsbygning for dagcentret Katrinehøj i Brejning. I dag anvendes bygningen som administrations- og undervisningscenter, kaldet Læringscenter Brejning.

katrinehoej